Salgs- og leveringsbetingelser

Du kan hente vores salgs- leveringsbetingelser.

1. Tilbud og ordre
Tilbud og ordre udføres med forbehold for force-majeure, herunder strejke, lock-out, maskinskade, materialemangel og lignende omstændigheder uden for Scanbag A/S kontrol.
Kun skriftelige tilbud og ordrebekræftelser anses for bindende og kun genstande specificeret i disse, omfattes af købet.

2. Pris
Alle priser er afgivet efter tilbudsdagens pris, og Scanbag A/S forbeholder sig ret til ændringer efter leveringsdagens pris. Alle priser er eksklusive moms, klicheer og reproarbejde. Er intet andet skriftligt aftalt ved ordreafgivelse er vore betalingsbetingelser 30 dage netto. Såfremt betaling ikke er os rettidigt i hænde tilskrives rente. Alle kunder debitorforsikres.


3. Tolerancer

Kvantum:
    under 10.000 stk. +/- 25%
    over 10.000 stk +/- 10%


Format
    Bredde: +/- 2 mm
    Sidefals +/- 2 mm
    Godstykkelse: +/- 5%


Tryk:
Scanbag A/S forbeholder sig ret til rimelige tolerancer med hensyn til trykplacering, farvenuancer og indbyrdes register. Mindre udsving i farvenuancer kan ikke berettige til reklamation. Dette gælder også i tilfælde, hvor farveprøve er modtaget. Scanbag A/S kan ikke gøres erstatningsansvarlig for farveafsmitning eller blegning af farven grundet lyspåvirkning. I øvrigt tages forbehold for indkøbte materialers varierende struktur.


4. Ejendomsforhold
Indtil den samlede købesum er betalt, forebliver ejendomsretten til det solgte sælgers.
Repromateriale og klicheer debiteres køber og udleveres efter anmodning. Photopolymer-klicheer, der er fremstillet for købers regning udleveres på forlangende, hvorimod samme klicheer fremstillet for vor regning p.g.a. f.eks. fornyelse, forebliver vor ejendom. Scanbag A/S opbevarer nævnte materialer i 2 år og tegner nødvendige forsikringer.


5. Reklamation
Reklamationer skal ske skriftligt og skal være Scanbag A/S i hænde senest 8 dage efter varens modtagelse. Varer tages kun retur efter forudgående aftale. Såfremt der skulle vise sig fejl ved leverede varer er Scanbag A/S kun pligtig at ombytte til nyt.


6. EAN-stregkoder
Reklamationer over læsbarheden af stregkoder anerkendes kun, hvis stregkoderne er placeret efter EAN Danmarks anvisninger og har den størrelse, der er anbefalet af os.


7. Produktansvar
Sælger er kun ansvarlig for skade forvoldt af den solgte vare, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af sælgeren eller af hans folk. Sælgeren hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Sælgerens ansvar for skade på ting kan ikke overstige kr. 500.000,00
Sælgeren hæfter kun i 1 år fra varens overgivelse til køberen for de skader, varen måtte forvolde.
I det omfang sælgeren måtte bliver pålagt et produktsansvar over for tredjemand eller ansvar i forbindelse med den brug, som køberen måtte gøre af den solgte vare - herunder vidersalg - er køberen ved leverancer til  købere uden for Danmark pligtig at skadeløsholde sælger for det ansvar, som denne måtte blive pålagt.
Køberen er pligtig til efter sælgerens valg at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav mod sælgeren i anledning af de solgte varer.


8. Værneting og lovvalg
Eventuelle uenigheder parterne imellem afgøres ved leverancer inden for EU og Norden ved de ordinære danske domstole med retten i Viborg som aftalt 1. instans
Ved leverancer uden for EU og Norden afgøres uenigheder endeligt og bindende ved voldgift i overensstemmelse med reglerne for Det Danske Voldgiftsinstitut i København.
Eventuelle tvistigheder afgøres efter dansk ret, idet dog forholdet imellem parterne vedrørende produktsansvar, jvf. punkt 7, afsnit 3 overfor, ved leverancer inden for EU og Norden afgøres efter købers lands ret.

Scanbag A/S | Katkjærvej 6 | 7800 Skive | Tlf.: +45 70 21 72 22 | E-mail: info@scanbag.dk | Cvr-nr: 27327176

 Høj kvalitet

 Leveringssikkerhed

 God kundeservice

 Produceret i Danmark

 +45 70 21 72 22

Om scanbag

Scanbag A/S, er et danskejet aktieselskab, som producere bl.a. klodsbundsposer i papir. Kvaliteten skal leve op til vore kunders ønsker.

Kontakt

Scanbag A/S
Katkjærvej 6
7800 Skive, Danmark
+45 70 21 72 22
info@scanbag.dk

Besøg Dan-Bag A/S
Dynamic-it leverandør af webshop

Vi bruger cookies, ved at du klikker dig videre til næste side, accepterer du hjemmesidens brug af cookies