Scanbag A/S
DK
UK

Miljø - Fordi vi ønsker at passe på vores jord

 

Scanbag A/S ønsker at yde sit bidrag til, at vores jord er et godt sted at leve – også for fremtidige generationer.


At inddrage miljøet i det daglige arbejde er højt prioriteret, og vi arbejder aktivt på dels at reducere miljøpåvirkningerne fra vores produktion, dels at forstærke vore medarbejderes miljøbevidsthed og aktive deltagelse i miljøarbejdet, bl.a. gennem sortering af vort papirspild, der genbruges enten i form af nyt papir eller til energi.

 

Vores papir er kompostérbart og biologisk nedbrydeligt og kommer fra industriskove, hvor der tilplantes mere end der skoves.


Vore trykfarver er vandbaserede.

 

Vi arbejder altid på at give vore kunder netop det produkt, de ønsker og har behov for, og derfor ligger nogle af de miljømæssige valg naturligvis hos kunden. Men vi vil altid arbejde på at kunne give den optimale rådgivning omkring de miljømæssige påvirkninger af kundens valg af produkt. Kun gennem et intensivt samarbejde mellem kunden, os og vore leverandører vil vi kunne skabe et helstøbt grafisk produkt med en høj miljøprofil.

 

 

DERFOR PAPIR

Papir er en fornybar ressource, der er CO2-neutral. Træer i opvækst opsuger lige så meget kuldioxid, som der afgives ved bortskaffelse af brugte poser. Miljøregnskabet er neutralt. Papirposer fremstilles af udtyndingstræ, og er med til at sikre fortsat effektiv skovdrift med en årlig tilvækst på 12-15 %.